• privatne.sk
    najväčšia česko-slovenskoá databáza

Ako sa registrovať

Registrácia klienta/subjektu a registrácia prenajímaných objektov je veľmi jednoduchá
a každý ju hravo zvládne do niekoľkých minút.

Registrácia klienta/subjektu je prvým krokom k úspešnému zaradeniu do databázy ubytovania.
Klient/subjekt sa registruje len raz a vyplní všetky potrebné údaje prostredníctvom formulára.
Po registrácii, ktorú overíme, zašleme klientovi prístupové údaje (prístupové meno a heslo).
Po ich zadaní do systému v položke prihlásenie si klient pridá ubytovacie, či restauračné
zariadenie podľa typu ním zvolenej registrácie a to FREE, PREMIUM, alebo INFO REST.
Počet prenajímaných objektov nie je obmedzený a teda 1 majiteľ môže pridať niekoľko ním prenajímaných objektov pod svoju registráciu.
Regitrácia bude overená (pre platené registrácie vystavená faktúra) a potom  i uverejnená
na portáloch www.privatne.sk.
Každý klient má možnosť kedykoľvek vykonať úpravy v registrácii ubytovacieho,
či reštauračného zariadenia, ktoré sa po skontrolovaní (v súlade s podmienkami používania)
zobrazia v predmetnej registrácii.

Registrované zariadenia, ktoré ponúkajú popri ubytovacích službách i služby stravovacie,
majú možnosť pri registrácii PREMIUM mať tiež registráciu INFO REST pre stravovacie
zariadenie zdarma!

Klient si môže tiež zvoliť uverejnenie v TOP ponuke, na úvodnej stránke portálu a to na
ním zvolené obdobie a to hneď pri zaregistrovaní objektu, alebo i počas zobrazovania registrácie. Podmienkou je však registrácia PREMIUM, alebo INFO REST.

Voľba typu registrácie je na uvážení prenajímateľa a vždy sa rešpektuje jeho rozhodnutie.
Veríme, že Vás rozsah registrácií, ich kvalita a cena zaujmú a ostanete nám verní.
My sa Vám odvďačíme čo najkvalitnejšou propagáciou v Čechách a na Slovensku !