• privatne.sk
    najväčšia česko-slovenskoá databáza

Jak se zaregistrovat

Registrace klienta/subjektu a registrace pronajímaných objektů je velice jednoduchá
a každý jí hravě zvládne do několika minut.

Registrace klienta/subjektu je prvním krokem k úspěšnému zařazení do databázy ubytování.
Klient/subjekt se registruje jenom jednou a vyplní  všechny potřebné údaje prostředníctvím
formuláře.
Po registraci, kterou ověříme, zašleme klienům přístupové údaje (přístupové jméno a heslo).
Po jeich zadání do systému v položce přihlásení, si klient přidá ubytovací, nebo restaurační
zařízení dle typu ním zvolené registrace a to FREE, PREMIUM, nebo INFO REST.
Počet přenajímaných objektů není omezen a teda 1 majitel může přidat několik ním
přenajímaných objektů pod svojí registrací.
Regitrace bude ověřená (pro placené registrace vystavená faktura) a pak i uveřejněná
na portálech www.privatne.sk.
Každý klient má možnost kdykoliv vykonat úpravy v registraci ubytovacího,
nebo restauračního zařízení, které se po kontrole (v souladě s podmínkami používání)
zobrazí v předmětné registraci.

Registrované zařízení, které nabízejí s ubytovacími službami i služby stravovací,
mají možnost při registraci PREMIUM mít registraci INFO REST pro stravovací
zařízení zdarma!

Klient si může také zvolit uveřejnění v TOP nabídce, na úvodní stránce portálu a to na
ním zvolené období a to hned při zaregistrování objektu, nebo i počas zobrazování registrace. Podmienkou je však registrácia PREMIUM, alebo INFO REST.

Voľba typu registrace je na uvážení pronajímatele a vždy se rešpektuje jeho rozhodnutí.
Věříme, že Vás rozsah registrací, jejiich kvalita a cena zaujmou a zůstanete nám věrní.
My se Vám odvděčíme co nejvalitnější propagací v Čechách a na Slovensku !