• privatne.sk
    najväčšia česko-slovenskoá databáza

Reklama

Internet ponúka možnosti pre rôzne druhy reklamy, a z nich medzi najobľúbenejšie
a najrozšírenejšie patria :

- bannerová reklama (grafická forma reklamy)
- textová reklama (textový odkaz)

„ Ak pochopíte silu reklamy – dosiahnete velké úspechy“