• privatne.sk
    najväčšia česko-slovenskoá databáza

Podmienky používania

Reprodukcia, rozširovanie, alebo ukladanie obsahu portálu www.privatne.sk
v akejkoľvek podobe je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa stránky zakázané.

Pre Vašu osobnú potrebu je povolené tlačiť a ukladať kópie výňatkov z www.privatne.sk.

Informácie o jednotlivých ubytovacích zariadenia upravujú a zodpovedajú za ne majú prevádzkovatelia konkrétnych ubytovacích zariadení. Portál www.privatne.sk vynakladá
primerané úsilie, aby uvádzané informácie boli presné, spoľahlivé a aktuálne.
Zároveň však odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah jednotlivých prezentácií.
Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté návštevníkom portálu z titulu
použitia informácií získaných na www.privatne.sk.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny
a vylepšenia v dodávaných službách a informáciách zverejnených na www.privatne.sk.