• privatne.sk
    najväčšia česko-slovenskoá databáza

Ochrana osobných údajov

 

Pri vyplňovaní formulárov z dôvodu registrácie do www.privatne.sk, poskytujete svoje osobné
údaje, alebo údaje o Vašej spoločnosti a my si uvedomujeme dôvernosť poskytnutých
informácii a údajov.

                                   
                    Prehlásenie o nakladaní s dôvernými informáciami:

Pracovníci privatne.sk spracúvajú osobné údaje osôb a firiem zaregistrovaných prostredníctvom internetových formulárov www.privatne.sk.

Informácie, ktoré nám budú poskytnuté v registračných formulároch, alebo prostredníctvom
iných formulárov použijeme na to, aby sme Vás mohli zaregistrovať do portálu
www.privatne.sk a zasielať Vám aktuálne informácie o našich službách.

Tieto údaje slúžia výlučne pre potrebu registrácie a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám, alebo organizáciám.

Údaje zverejňované na www.privatne.sk si naši klienti majú právo sami upravovať a zverejňovať prostredníctvom administratívneho rozhrania, ktoré je prístupné po prihlásení menom a heslom.

www.privatne.sk  využíva najmodernejšie technológie na zabezpečenie a ochranu osobných údajov.