• privatne.sk
    najväčšia česko-slovenskoá databáza

Podmínky pro používání

Reprodukce, rozšiřování, nebo ukládání obsahu portálu www.privatne.sk
v jakékoliv podobě je bez písemního souhlasu provozovatele stránky zakázané.

Pro Vaši osobní potřebu je povolené tisknout a ukládat kopie výňatků z www.privatne.sk.

Informace o jednotlivých ubytovacích zařízeních upravují a zodpovědnost za ně nesou provozovatelé konkrétních ubytovacích zařízení. Portál www.privatne.sk vynakládá
přiměřené úsilí, aby uváděné informace byli přesné, spolehlivé a aktuální.
Také odmítá jakoukoliv zodpovědnost za obsah jednotlivých prezentací.
Odmítáme jakoukoliv zodpovědnost za škody vzniklé návštěvníků portálu z titulu
použití informací získaných na www.privatne.sk.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny
a vylepšenia v dodávaných službách a informáciách zverejnených na www.privatne.sk.